OSTATNÍ 

prodej odřezů z výroby pro zához do betonu